Home image
Bottle Big

Kümüş - teşneligiňi gandyrmak üçin seniñ iñ gowy saylawyň

Bottle Little
Logo

Wagta bagly bolmadyk tagamyndan lezzet alyň we her owurtda üýtgeşik duýgulary başdan geçirmäge taýyn boluň!

Barberry
Zirk Barberry

Täze görnüşli içgiler

Güneşli pyrtykal

Slider Image
Gunesli Bottle

Täze görnüşli içgiler

Limonad

Slider Image
Gunesli Bottle

Täze görnüşli içgiler

Tarhun

Slider Image
Gunesli Bottle

Täze görnüşli içgiler

Belli Cola

Slider Image
Kola Bottle

Pyrtykal

pyrtykal
Scene Image
Scene Image
Scene Image

Kola

pyrtykal
Scene Image
Scene Image
Scene Image

Energetikler

Sport içgileri uglewodlary we elektrolitleri öz içine alýarlar. Bu içgiler türgenlere iň gowy netijelere ýetmek üçin biziň laboratoriýamyzda işlenilip taýýarlanyldy.

Exit Barbery Bottle
Zirk Bottle
Bizon Bottle
Tropikal Mango

Biz Instagramda

Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Instagram Bottle
Biz barada

Hormatly Prezidentimiziň goldawlary netijesinde ýurdumyzda telekeçilik pudaklary gün-günden täze sepgitlere ýetýär. Ýakymly Kümüş suw hojalyk jemgyýeti arassalanan agyz suwuny we alkogolsyz içgileri öndürmekde Türkmenistanyň çäginde iň öňdebaryjy kärhanalaryň hatarynda orun alýar. Jemi 100-den gowrak alkogolsyz içgileri we agyz suwuny öndürýän Kümüş we Tolkun haryt nyşany ýurdumyzyň ähli alyjylarynyň söýgüsini gazanmagy dowam edýär. Toý we baýramçylyk saçaklarynyň bezegi bolan ýakymly alkogolsyz içgiler labaratoriýa barlaglarynyň netijesinde ýokary hile eýe bolup dünýä standardyna gabat gelýär. Önümçilik desgasynda Ýewropada öndürilen doly awtomatlaşdyrylan ulgamdan peýdalanmak jemi 60 adam zähmet çekýär. Hormatly Prezidentimiziň bize döredip berýän uly mümkinçiliklerinden peýdalanyp, Watanymyzyň ykdysady ösüşlerine öz goşandyny goşmak üçin ýakymly Kümüş suw hojalyk jemgyýeti täze ýokary hilli önümleriň üstünde işleýär. Kärhana Hormatly Prezidentimiz goldawlary bilen önümlerini daşarky bazarlara hödürläp ýurdumyzyň eksport kuwwatyna goşant goşmagy maksat edinýär.